Většinou smluvní za dílo,
v případě hodinové sazby od 250 Kč/hod.